image

DESTILA, s.r.o.

Stáhnout případovou studii

Komplexní systém řízení interních procesů
pro strojírenskou firmu

Výchozí problém

aneb co stálo u zrodu spolupráce

DESTILA, s. r. o., se zaměřuje na strojní výrobu pro malé a střední potravinářské firmy, především z oblasti pivovarnictví a lihovarnictví. Charakteristické jsou pro ně zakázky s velkým podílem kvalifikované řemeslné práce.

Naši pomoc společnost vyhledala především kvůli zbytečně komplikovanému řízení firemních procesů a nepraktické, převážně papírové evidenci dokumentů. Zároveň potřebovala zefektivnit způsob komunikace s obchodníky, kteří tráví velkou část roku na cestách po celém světě.

Řešení problému

aneb jak jsme vše napravili

Řešení na platformě MS SharePoint jsme navrhli na základě detailní vstupní analýzy, která nám pomohla definovat strukturu intranetu a schvalovací pravidla pro výkresy a další dokumenty. Celý systém vznikl na míru, bez použití našich modulů. Po implementaci jsme se postarali o migraci dat a nadále zajišťujeme bezvýpadkový provoz a plnou uživatelskou podporu.

  • Všechny dokumenty včetně výkresů jsou nyní uloženy v centrální databázi. Zaměstnanci tak mají všechny potřebné dokumenty neustále po ruce, každý však vidí jen ty, ke kterým má nastavená oprávnění.
  • Firemní procesy – obchod, projektování, výroba, personalistika – jsou nyní řízeny pomocí workflow nastavených v systému, což zrychlilo a zjednodušilo komunikaci mezi lidmi a odstranilo chyby. Systém navíc pečlivě zaznamenává postup zaměstnanců jednotlivými procesy a spolehlivě tak eviduje odpovědnost za dílčí kroky.
  • Intranet řeší celý výrobní proces od poptávky až po expedici finálního výrobku. Výsledkem je zkrácení doby dodání a zvýšení počtu zakázek, které firma zvládne najednou.
  • Celá personální agenda je digitalizovaná, systém navíc hlídá všechny důležité termíny – přezkoušení zaměstnanců, vypršení certifikací apod.
  • Manažeři mohou řídit efektivněji své podřízené díky evidenci zadaných úkolů, která usnadňuje dohled na termíny plnění a také umožňuje neustále kontrolovat pracovní proces.
  • Součástí systému jsou nástroje, které usnadňují tvorbu a schvalování ceníků či přípravu kalkulací menších zakázek i technologických celků. Nabídky se vytvářejí z přednastavených šablon, které jsou k dispozici v několika jazycích.
  • Díky grafickému výstupu systém usnadňuje práci obchodnímu a účetnímu oddělení a tím i plánování cashflow. Navíc si automaticky vyměňuje data s ERP.

Použité technologie

aneb bez čeho se neobejdeme

  • MS SharePoint Foundation 2016
  • MS SQL server 2012

Potřebujete podobné řešení?

Další reference