image

Modul 03

Správa pracovních pozic

Nejlepší práci odvádí zaměstnanci, kteří přesně ví, co mají dělat

Modul pro Microsoft SharePoint vám usnadní zaškolení nových zaměstnanců. Díky propracované správě pracovních pozic vnese pořádek do organizační struktury vaší firmy. Každá pozice má v systému podobu dokumentu, ve kterém je detailně popsána pracovní náplň. S tou se musí každý zaměstnanec při nástupu seznámit. Od začátku přesně ví, co se po něm chce.

 • Usnadníte zaškolení nových zaměstnanců
 • Vždy budete vědět, kdo vykonává jakou pozici
 • Získáte jistotu, že se každý seznámil s dokumenty potřebnými k výkonu své práce
 • Budete mít přehled o historii jednotlivých pozic – jak se náplň měnila v čase a kdo ji měnil
 • Firma bude perfektně připravena na interní audit

Fungování modulu a hlavní funkce

I pro zaměstnance bez počítače

S detailním popisem pracovní pozice pohodlně seznámíte i zaměstnance, kteří k práci nepoužívají počítač. Dokument s popisem pracovní náplně lze vytisknout a dát ho před nástupem k přečtení zaměstnanci. Ten ho podepíše a potvrdí tak seznámení se s obsahem. Podepsaný dokument pak stačí naskenovat a vložit do systému k dané pozici.

Automatická distribuce změn

Popis pracovních pozic lze průběžně měnit a upravovat, přidávat přílohy a blíže specifikovat požadavky na zaměstnance. Každá změna je automaticky oznámena všem zaměstnancům na dané pozici a jejich nadřízeným. Součástí oznámení je upravený dokument a všechny přílohy, se kterými se zaměstnanci musejí znovu seznámit.

Povinné zaslání k oponentuře

Při založení pracovní pozice a při každé úpravě je nadřízený vyzván k oponentuře. Vytvoření nové či upravení stávající pozice musí schválit. Případně může popis pracovní náplně upravit sám. Schválením se dokument včetně poznámek a případných úprav předá zpět autorovi.

Součástí popisu pozice může být také:

 • Divize
 • Oddělení
 • Nadřazená pracovní pozice
 • Zaměstnanci pracující na dané pozici
 • Osoba zodpovědná za danou pozici

Další funkce

 • Pro zaměstnance bez PC jsou automaticky generovány předávací protokoly
 • Automaticky je evidován datum poslední úpravy
 • Všechny pracovní pozice jsou archivovány a lze prohlížet jejich historii

Kompatibilita

 • SharePoint 2013 Foundation
 • SharePoint 2013 server
 • SharePoint 2016

Kdo tento modul využívá?

 • image
 • image
 • image

Zaujal vás tento modul?

a domluvíme se