image

Modul 02

Správa požadavků a návrhů od zaměstnanců

Dejte vyniknout svým zaměstnancům. Sbírejte nápady napříč firmou

 • Umožníte zaměstnancům aktivně se podílet na dění ve firmě
 • Zjednodušíte a urychlíte schvalování požadavků
 • Získáte neustálý přehled o stavu jednotlivých návrhů
 • Neztratíte jediný nápad

Fungování modulu a hlavní funkce

Vytvoření návrhu

Zaměstnanec vytvoří v rozhraní intranetu návrh, ve kterém popíše problém a přiblíží způsob řešení. Dále určí přibližnou cenu a navrhne předpokládaný termín realizace.

Schvalovací workflow

Jakmile zaměstnanec vytvoří návrh, obdrží ho jeho nadřízený, který k požadavku připojí své vyjádření a předá ho dalšímu schvalovateli. Ten pak zopakuje to stejné. Další postup společností se řídí předem definovaným procesem, který může končit až u ředitele či majitele společnosti.

Automatický informační email

Jakmile se návrh dostane k poslednímu schvalovateli, obdrží všichni zúčastnění informační e-mail o výsledku – zda byl požadavek schválen či zamítnut, včetně vysvětlení proč.

Automatické úkolování

Jakmile je návrh schválen, pracovníkům jsou automaticky přiděleny úkoly dle předem definovaného procesu. Ředitel například schválí nákup nových monitorů pro marketingové oddělení. Úkolem nákupního oddělení bude monitory objednat, finanční oddělení je bude muset zaplatit a správce IT uvést do provozu – a všichni se o svém úkolu dozví okamžitě, skrze e-mail a intranet.


Další funkce

 • K návrhům lze přikládat přílohy
 • V návrzích lze fulltextově vyhledávat
 • Všechny požadavky a návrhy jsou archivovány
 • Lze generovat tiskové verze návrhů

Kompatibilita

 • SharePoint 2013 Foundation
 • SharePoint 2013 server
 • SharePoint 2016

Kdo tento modul využívá?

 • image

Zaujal vás tento modul?

a domluvíme se