image

Modul 13

Řízená dokumentace ISO 9001

Certifikovaná dokumentace, která se obejde bez papíru

Balíček modulů pro Microsoft SharePoint, který vám výrazně usnadní zavedení systému dokumentace ISO 9001 do celé společnosti. Zdlouhavé papírování totiž nahradí digitální správou, takže veškerou administrativu pohodlně vyřešíte z prostředí intranetu.

Každý vytvořený nebo nahraný dokument je automaticky zaslán nadřízenému k oponentuře, čímž se urychluje schvalovací proces. Jakmile nadřízený dokument schválí, nebo jej doplní o připomínky, je vrácen zpět autorovi a následně publikován. V dokumentech lze navíc fulltextově vyhledávat napříč moduly.

  • Díky digitalizaci zrychlíte schvalovací proces
  • Už nikdy neztratíte žádný dokument
  • Systém vás automaticky upozorní na vypršení platnosti důležitých dokumentů
  • Zbavíte se povinnosti tisknout každý dokument a archivovat jej v papírové podobě
  • Konečná cena balíčku je nižší než při nákupu každého modulu zvlášť

7 modulů pro bezproblémové zavedení certifikace ISO 9001

1. Správa pracovních pozic

Modul usnadňuje zařazování zaměstnanců k pracovním pozicím, pomáhá s tvorbou organizační struktury a celkově zjednodušuje správu pracovních pozic ve firmě.

Klikněte pro více informací o modulu.

2. Organizační struktura

Modul umožňuje přehledně zobrazit organizační strukturu uvnitř společnosti a zjednodušuje vyhledávání zaměstnanců.

Klikněte pro více informací o modulu.

3. Zabezpečený archiv smluv a dokumentů

Modul slouží k vytvoření zabezpečené knihovny důležitých dokumentů, jako jsou smlouvy a další listiny s citlivými údaji.

Klikněte pro více informací o modulu.

4. Schvalování a správa interních dokumentů

Modul usnadňuje vytváření, správu a archivaci interních dokumentů. Zavádí jednotný pracovní postup pro jejich vytváření, schvalování a distribuci.

Klikněte pro více informací o modulu.

5. Schvalování a správa smluv, faktur a korespondence

Modul sjednocuje postupy pro práci se smlouvami, fakturami a papírovou či elektronickou korespondencí napříč společností.

Klikněte pro více informací o modulu.

6. Firemní formuláře

Modul umožňuje vytvářet formulářové dokumenty, usnadňuje distribuci a zajišťuje jejich automatickou aktualizaci napříč společností.

Klikněte pro více informací o modulu.

7. Správa požadavků a návrhů

Modul automatizuje elektronickou evidenci návrhů zaměstnanců a usnadňuje jejich projednávání a řešení.

Klikněte pro více informací o modulu.


Kompatibilita

  • SharePoint 2013 Foundation
  • SharePoint 2013 server
  • SharePoint 2016
  • SharePoint Online

Zaujal vás tento modul?

a domluvíme se